AFSPRAAK

U kunt een afspraak maken voor een consult of een visite via telefoonnummer 0487-521777. Afspraken worden ingepland tussen 08.00 en 12.10 uur en aan het einde van de middag tot 16.30 uur. Er is uiteraard altijd ruimte voor spoedgevallen.

Indien u meerdere klachten of een klacht wilt bespreken die naar verwachting langer duurt dan 10 minuten verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de assistente, dan kan zij daar extra tijd voor inplannen.
Indien u eerder voor eenzelfde klacht bij een huisarts bent geweest, verzoeken wij u dit aan te geven bij de assistente en proberen we een afspraak bij dezelfde huisarts in te plannen.

ANDERE AFSPRAKEN

Bij de doktersassistente en/of de praktijkondersteuner kunt u terecht voor verschillende onderzoeken, zoals het maken van een ECG, een 24uurs bloeddrukmeting, een audiogram, longfunctieonderzoek, voor het zetten van injecties of het verbinden van wonden en oren uitspuiten. Deze verrichtingen worden in de middag ingepland.

KLACHTENREGELING

Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn dan vernemen wij dat graag van u. Om een duidelijk beeld te krijgen van uw klacht, vragen wij u om het klachtenformulier in te vullen en in te leveren bij onze assistente. Wij nemen dan contact met u op om de klacht te bespreken.

Klachtenformulier.

Klachtenprocedure.

PRIVACYVERKLARING

Binnen de huisartsenpraktijk worden persoonsgegevens verwerkt van patiënten die zijn ingeschreven in de praktijk. De huisartsenpraktijk maakt daarbij gebruik van een HIS (huisarts informatie systeem) waarin gegevens worden vastgelegd. Klik hier voor onze privacyverklaring.

Aanvraagformulier medische gegevens door patient