GRIEPVACCINATIE

De griepvaccinatie wordt dit jaar gegeven op:

8 oktober tussen 13.30 uur en 16.30 uur
14 oktober tussen 13.30 uur en 16.30 uur
15 oktober tussen 13.30 uur en 16.30 uur

Indien u in aanmerking komt voor de griepvaccinatie ontvangt u een uitnodiging van ons met daarin een datum en tijdstip. Wij verzoeken u dringend om op genoemde tijdstip te verschijnen, in verband met Corona-maatregelen en de vereiste 1,5 meter afstand tussen u en andere patiënten. Indien u verhinderd bent kunt u contact opnemen met de assistente om een andere afspraak te plannen.

AFSPRAAK

U kunt een afspraak maken voor een consult of een visite via telefoonnummer 0487-521777. Afspraken worden ingepland tussen 08.00 en 12.10 uur en aan het einde van de middag tot 16.30 uur. Er is uiteraard altijd ruimte voor spoedgevallen.

Indien u meerdere klachten of een klacht wilt bespreken die naar verwachting langer duurt dan 10 minuten verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de assistente, dan kan zij daar extra tijd voor inplannen.
Indien u eerder voor eenzelfde klacht bij een huisarts bent geweest, verzoeken wij u dit aan te geven bij de assistente en proberen we een afspraak bij dezelfde huisarts in te plannen.

ANDERE AFSPRAKEN

Bij de doktersassistente en/of de praktijkondersteuner kunt u terecht voor verschillende onderzoeken, zoals het maken van een ECG, een 24uurs bloeddrukmeting, een audiogram, longfunctieonderzoek, voor het zetten van injecties of het verbinden van wonden en oren uitspuiten. Deze verrichtingen worden in de middag ingepland.

KLACHTENREGELING

Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn dan vernemen wij dat graag van u. Om een duidelijk beeld te krijgen van uw klacht, vragen wij u om het klachtenformulier in te vullen en in te leveren bij onze assistente. Wij nemen dan contact met u op om de klacht te bespreken.

Klachtenformulier.

Klachtenprocedure.

PRIVACYVERKLARING

Binnen de huisartsenpraktijk worden persoonsgegevens verwerkt van patiënten die zijn ingeschreven in de praktijk. De huisartsenpraktijk maakt daarbij gebruik van een HIS (huisarts informatie systeem) waarin gegevens worden vastgelegd. Klik hier voor onze privacyverklaring.

Aanvraagformulier medische gegevens door patient

INZAGE IN UW DIGITALE DOSSIER

Per 1 juli 2020 heeft u als patiënt recht op inzage in uw digitale dossier. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u contact op nemen met onze assistente om hiervoor een afspraak te maken. U kunt ervoor kiezen om samen met de huisarts uw dossier in te zien in de praktijk. Ook kunt u ervoor kiezen uw dossier digitaal toegestuurd te krijgen. Wij werken eraan om in de toekomst een digitale omgeving te creëren waarin u kunt inloggen om uw dossier vanaf uw PC, tablet of telefoon in te zien.